Konsulentopgaver

Effektiv ESG-implementering er afgørende for en bæredygtig forretningsstrategi. Hos AL Copenhagen forstår vi vigtigheden af skræddersyede løsninger, der matcher virksomhedens behov, og derfor løser vi en bred vifte af små og store konsulentopgaver.

Vores ydelser omfatter blandt andet:

  • Forbedring af CO2-beregninger

Vi sikrer præcision i virksomhedens CO2-beregning og vejleder blandt andet om krav til leverandører.

  • Dobbeltvæsentlighedsanalyse

Vi analyserer virksomhedens indflydelse på miljøet og samfundet, vurderer potentielle risici og muligheder og giver brugbare indsigter til ESG-arbejdet.

  • Livscyklusberegninger (LCA-beregninger)

Med detaljerede LCA-beregninger giver vi indsigt i de miljømæssige påvirkninger gennem et produkts livscyklus.

  • Udarbejdelse af ESG-politik

Vi bistår med udformningen af en ESG-politik, der afspejler virksomhedens kerneværdier og overholder industriens standarder.

  • Strategi- og projektudvikling

Vores team hjælper med udviklingen af strategier og projekter, der fremmer bæredygtighed og styrker virksomhedens langsigtede udvikling.

Vejen til bæredygtig succes

AL Copenhagen fungerer som strategisk partner i jeres ESG-arbejde, og vores rådgivning bygger på stor ekspertise og faglig dybde. Samtidig forstår vi betydningen af at integrere ESG i kernen af jeres forretningsstrategi, så ESG-rapportering ikke bliver en opgave, der skal overstås, men derimod en proces, der skaber værdi for forretningen.

Hos os får I:

  • Konkret og målrettet rådgivning der understøtter virksomhedens ESG-strategi
  • Fleksible metoder og løsninger der imødekommer fremtidige ESG-krav
  • Kontinuerlig support og sparring efter behov

Uanset omfanget og naturen af de opgaver vi løser – fra enkeltstående opgaver til længerevarende samarbejder – er vores fokus konstant på at skabe langsigtede resultater og fremme bæredygtig vækst.

Kom godt igang.
Få en skræddersyet
ESG Foranalyse

Få overblik over, hvordan kunder og konkurrenter arbejder med ESG og bæredygtighed, og få forslag til konkrete handlinger på baggrund af analysen.

AL Copenhagen

Alle i vores team har solid erhvervserfaring
kombineret med en bred vifte af kompetencer
indenfor bæredygtighed og ESG. Derudover
har alle erfaring med kvalitetssikring samt
strategi- og forretningsudvikling.