Dobbeltvæsentlighedsanalyse

Hos AL Copenhagen hjælper vi med at udarbejde en dobbeltvæsentlighedsanalyse, der sikrer, at ESG-indsatsen er både strategisk og operationelt afstemt med virksomhedens kerneværdier og markedskrav. Forståelsen for jeres forretningsmodel og de specifikke udfordringer, virksomheden står overfor, er afgørende for at udarbejde en analyse, der præcist matcher jeres behov og målsætninger.

For at sikre en omfattende afdækning af virksomhedens påvirkning på samfundet og interessenterne, integrerer vi værdikædeanalyse og interessentanalyse i vores arbejde. En analyse af værdikæden identificerer relevante berøringspunkter for ESG-optimering, mens interessentanalysen sikrer, at vi forstår og prioriterer de grupper, der har størst betydning for virksomheden.

En dobbeltvæsentlighedsanalyse inkluderer:

  • Identificering af relevante kerneområder inden for ESG
  • Strategisk integrering af ESG-målsætninger med den overordnede forretningsstrategi
  • Analyse af markedstrends og interessenters forventninger i forhold til bæredygtighed
  • Afdækning af ESG-faktorers påvirkning på interne operationer og eksterne interessenter

En skræddersyet tilgang

Vores tilgang til dobbeltvæsentlighedsanalysen er karakteriseret ved at være grundig og tilpasset den enkelte virksomhed. Vi forstår, at hver virksomhed har unikke udfordringer og muligheder inden for ESG, og derfor er det essentielt at sikre, at analysen er relevant og målrettet de specifikke behov og målsætninger.

Vores proces omfatter blandt andet:

  • Dataindsamling og analyse både internt og eksternt
  • Workshop ifm. kortlægning og prioritering af ESG-faktorer
  • Udvikling af handlingsplaner til at adressere nøgleområderne

En dobbeltvæsentlighedsanalyse der skaber værdi

En dobbeltvæsentlighedsanalyse er ikke bare en øvelse i compliance, men derimod et strategisk værktøj der skaber reel og langsigtet værdi for virksomheden. Ved at dykke dybere ned i, hvordan ESG-faktorer påvirker både interne operationer og eksterne relationer kan virksomheden ikke alene forbedre sin nuværende praksis, men også positionere sig stærkere i fremtiden.

Med en dobbeltvæsentlighedsanalyse får I:

  • En ESG-strategi der er forberedt på fremtidige udfordringer
  • Forståelse for interessenters forventninger til virksomheden
  • Mulighed for at øge kundeloyaliteten og konkurrenceevnen på lang sigt

Hos AL Copenhagen er målet at sikre, at I er godt rustet til at navigere på bæredygtighedsområdet og udarbejde en ESG-strategi, der proaktivt forholder sig til fremtidige bæredygtighedstendenser.