Skræddersyet ESG-rapport

Hos AL Copenhagen tilbyder vi en skræddersyet ESG-rapport skabt med udgangspunkt i en grundig ESG Foranalyse, der tager højde for jeres nuværende forretningsmodel og igangværende bæredygtighedsinitiativer. Vores tilgang integrerer en dobbeltvæsentlighedsanalyse, hvilket sikrer, at rapporten ikke kun opfylder de grundlæggende standardkrav, men også aktivt fremmer virksomhedens udvikling.

Rapporten tilpasses virksomhedens unikke forretningskontekst og strategiske målsætninger, hvilket sikrer en ESG-rapport, der er både operationelt relevant og forretningsmæssigt værdiskabende.

Udarbejdelse af ESG-rapport inkluderer:

 • Udvælgelse af ESG-målepunkter, herunder tilknytning til FN’s verdensmål
 • Effektiv dataindsamling og -strukturering for solid dokumentation
 • CO2-beregninger, fx CO2-udledning i scope 1, 2 og 3
 • Løbende sparring med ledelsen for at sikre relevans og anvendelighed
 • En færdig ESG-rapport klar til offentliggørelse

ESG – en investering i fremtiden

En effektiv og anvendelig ESG-rapport skal være i overensstemmelse med interne målsætninger såvel som globale standarder, og derfor er det vigtigt at måle på de rigtige ESG-nøgletal.

Vi kigger derfor på:

 • Hvordan I arbejder med bæredygtighed i øjeblikket
 • Markedstrends og efterspørgsel fra kunder og leverandører
 • Konkurrenternes ESG-initiativer

Med en holistisk tilgang til ESG-rapportering sikrer vi en ESG-strategi, der er konkurrencedygtig og i tråd med markedsbehovene, samt en ESG-rapport der skaber reel og langsigtet værdi for virksomheden.

Kom i mål med ESG-rapporten

Hos AL Copenhagen forstår vi, at ESG-rapportering er en kompleks disciplin, og vi er derfor med jer hele vejen.

Vores proces indebærer:

 • Navigering i lovkrav og udarbejdelse af et konkret roadmap for ESG-integration
 • Etablering af en solid rapporteringspraksis der dækker essentielle nøgleområder
 • Vejledning i selvstændig håndtering af ESG-rapportering
 • Mulighed for over tid at udvide med avancerede nøgletal

Vores mål er at udstyre jer med værktøjer og viden til ikke blot at opfylde nuværende krav, men at være forberedt på fremtidige bæredygtighedstendenser og -krav.

Kom godt igang
– få jeres egen skræddersyede
ESG Foranalyse

Få overblik over, hvordan jeres kunder og konkurrenter arbejder med ESG og bæredygtighed, og få forslag til konkrete handlinger på baggrund af analysen.

d teamet

Vores team, som alle har en solid erhvervserfaring
kombineret med en bred vifte af kompetencer
indenfor bæredygtigheds- og ESG-området,
har alle tidligere arbejdet med kvalitetssikring
samt strategi- og forretningsudvikling.