Skræddersyet ESG-rapportering

Hos AL Copenhagen tilbyder vi en skræddersyet proces for ESG-rapportering, der tager højde for virksomhedens nuværende forretningsmodel og igangværende bæredygtighedsinitiativer. I sammensætter selv processen og vælger, hvilke elementer der skal med i forløbet. Det essentielle er, at rapporteringsprocessen tilpasses virksomhedens forretningskontekst og strategiske målsætninger. Det sikrer i sidste ende en ESG-rapport, der er både relevant og værdiskabende.

ESG-rapportering kan blandt andet inkludere:

 • Udvælgelse af ESG-målepunkter, herunder tilknytning til FN’s verdensmål
 • Effektiv dataindsamling og -strukturering for solid dokumentation
 • CO2-beregninger, fx CO2-udledning i scope 1, 2 og 3
 • Løbende sparring med ledelsen for at sikre relevans og anvendelighed
 • En færdig ESG-rapport klar til offentliggørelse

ESG – en investering i fremtiden

En effektiv og anvendelig ESG-rapport skal være i overensstemmelse med interne målsætninger såvel som globale standarder, og derfor er det vigtigt at måle på de rigtige ESG-nøgletal.

Vi kigger blandt andet på:

 • Hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed i øjeblikket
 • Markedstrends og efterspørgsel fra kunder og leverandører
 • Konkurrenternes ESG-initiativer

Med en helhedsorienteret tilgang til ESG-rapportering sikrer vi en ESG-strategi, der er konkurrencedygtig og i tråd med markedsbehovene, samt en ESG-rapport der skaber reel og langsigtet værdi for virksomheden.

Kom i mål med ESG-rapporten

Hos AL Copenhagen forstår vi, at ESG-rapportering er en kompleks disciplin, og vi er derfor med jer så langt hen ad vejen, som I ønsker.

Vi hjælper blandt andet med:

 • Navigering i lovkrav og udarbejdelse af et konkret roadmap for ESG-integration
 • Etablering af en solid rapporteringspraksis der dækker essentielle nøgleområder
 • Vejledning i selvstændig håndtering af ESG-rapportering

Vores mål er at udstyre jer med værktøjer og viden til at opfylde nuværende krav og samtidig være forberedt på fremtidige bæredygtighedstendenser og -krav.

Kom godt igang.
Få en skræddersyet
ESG Foranalyse

Få overblik over, hvordan kunder og konkurrenter arbejder med ESG og bæredygtighed, og få forslag til konkrete handlinger på baggrund af analysen.

AL Copenhagen

Alle i vores team har solid erhvervserfaring
kombineret med en bred vifte af kompetencer
indenfor bæredygtighed og ESG. Derudover
har alle erfaring med kvalitetssikring samt
strategi- og forretningsudvikling.