Privatlivs- og cookiepolitik for AL Copenhagen A/S

Nedenfor kan du finde nærmere information om AL Copenhagens behandling af personoplysninger og vores brug af cookies på hjemmesiden.

Dataansvarlig

AL Copenhagen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger er:

AL Copenhagen A/S
Strandvejen 125
2900 Hellerup

CVR: 37795976

Behandling af personoplysninger

AL Copenhagen anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig. Det gælder blandt andet, når du bruger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev, udfylder en kontaktformular eller vi indgår et samarbejde.

Personoplysninger ved brug af hjemmeside

AL Copenhagen anvender cookies for at optimere dit besøg på vores hjemmeside samt sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden og huske dine præferencer. Derudover anvendes cookies med henblik på optimering af annoncering på sociale medier.

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er AL Copenhagens legitime interesse i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf og markedsføre vores ydelser på de sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Din IP-adresse anvendt i forbindelse med cookies opbevares i en periode på op til 12 måneder, efter cookien er blevet gemt.

Du kan finde flere informationer om vores cookiepolitik i et afsnit længere nede.

Brug af kontaktformular

Når du udfylder vores kontaktformular, registrerer vi de personoplysninger, du selv afgiver (navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelt virksomhed), samt den besked du skriver i beskedfeltet.

Vi bruger kun oplysningerne i forbindelse med svar retur og i tilfælde af fremadrettet samarbejde. Data bliver slettet efter 12 måneder, hvis der ikke sker et videre samarbejde. Vi videregiver ikke disse data til 3. part, og vi bruger dem ikke til andre formål.

Deling med tredjepart

Din IP-adresse deles med vores samarbejdspartnere, der behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside og markedsføre vores ydelser på sociale medier. Vores samarbejdspartnere handler alene på vegne af AL Copenhagen, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

Kunderelationer

AL Copenhagen har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger som:

 • Navn
 • Virksomhed
 • Adresse
 • Titel
 • Telefonnummer
 • Særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Retsgrundlaget hertil er AL Copenhagens legitime interesse i etablering og pleje er kunderelationer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle kunderelation. 12 måneder efter endt samarbejde vil dine personoplysninger blive slettet, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem i forbindelse med dokumentationskrav.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du udfylder vores kontaktformular, vil vi indsamle og behandle de personoplysninger, der skal til for at kunne indgå i en dialog med dig og eksempelvis besvare spørgsmål om vores ydelser, udarbejde tilbud, etc. Vi behandler kun de informationer, du giver os i forbindelse med vores kommunikation, og vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter.

Personoplysningerne opbevares, så længe de har relevans for vores kommunikation. Vi sletter informationerne, hvis det viser sig, at du ikke ønsker et samarbejde.

Bogføring

AL Copenhagen gemmer alle regnskabsbilag, jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer oplysningerne i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Retsgrundlaget til at behandle personoplysninger til bogføring er bogføringsloven.

Jobansøgning

AL Copenhagen tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i virksomheden. Hvis du sender os en jobansøgning, behandler vi dine personoplysninger, når vi vurderer den. Personoplysninger i den forbindelse kan omhandle:

 • Navn, kontaktoplysninger og fødselsdato
 • Ansøgning og CV
 • Karakterudskrifter
 • Bilag
 • Søgning på sociale meder
 • referencer fra tidligere arbejdsgivere

Der behandles som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med jobansøgninger.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, vil vi med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, vil vi slette din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i den forbindelse.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med jobansøgning er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

Databehandler

AL Copenhagen har samarbejdspartnere, ligesom vi benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til tredjemand, når det er nødvendigt for at sikre funktionen af vores hjemmeside eller optimere vores annoncering på sociale medier.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS eller databehandlere, som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, herunder løbende risikovurdering af behandlingen af personoplysninger samt klare aftaler med databehandlere.

En af de vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

Dine rettigheder som registreret person

Som registreret hos AL Copenhagen har du en række rettigheder, du kan gøre brug af ved at henvende dig til AL Copenhagen på info@alcopenhagen.com.

Ret til indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om indsigt i samt hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger samt til at anmode om berigtigelse (rettelse af oplysninger) eller sletning af de af dine personoplysninger, du mener er ukorrekte, forældede eller lignende. Du har desuden ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Ret til dataportabilitet

Som registreret har du ret til dataportabilitet, hvis specifikke betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at modtage de personoplysninger, vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis det er teknisk muligt, har du desuden ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er gået forud for tilbagetrækningen, og som er baseret på dit samtykke.

Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Her kan du også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Cookiepolitik

AL Copenhagen anvender cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik og optimere reklametiltag på sociale medier.

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, der automatisk anbringes på din harddisk eller smartphone, når du bruger vores hjemmeside. Den gør det muligt for AL Copenhagen at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider du besøger, hvilke funktioner du bruger samt hvornår og hvor længe det sker.

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er AL Copenhagens legitime interesse i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften samt optimere markedsføringstiltag på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Samtykke til indsamling af cookies

AL Copenhagen placerer først cookies på din harddisk m.v., når du har valgt, hvilke cookies vi må benytte. Det er frivilligt, hvilke cookies du accepterer – du skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du fravælger cookies.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke fra cookiedeklarationen tilbage ved at kontakte info@alcopenhagen.com.

Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den anvendelse af cookies, der er gået forud for tilbagetrækningen, og som er baseret på dit samtykke.

Mere information om cookies

Anvendelse af cookies er reguleret af ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr” – også kaldet cookiebekendtgørelsen.

Herunder finder du links til mere information om cookiebekendtgørelsen og Digitaliseringsstyrelsens informationer herom:

Cookiebekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1148)

Digitaliseringsstyrelsens informationer (https://digst.dk/sikkerhed/digitale-tilsyn/tilsyn-med-cookieomraadet/)