Med en AL Copenhagen
Foranalyse er I godt klædt
på til ESG

Med rapporten får I:

Overblik over hvad I allerede gør under ESG (spørgeskema og evt. interview)

• Hvad gør jeres…

• største kunder

• største konkurrenter

• største leverandører

• samarbejdspartnere

• brancheforening

• Vores anbefalinger til næste skridt inkl. prisestimater

Kort sagt et 360 graders overblik over jeres udgangspunkt og næste skridt

Pris kr. 12.500,- ekskl. moms.

Rapporten, konklusioner og anbefalinger bliver gennemgået på et afleveringsmøde.

Bliv klogere på ESG

Der kommer lige nu en række grønne krav fra EU, som handler om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold
Environmental, Social, Governance (ESG). Krav som virksomhederne skal handle og dokumentere på. Kravene vil i første omgang
ramme store virksomheder og den finansielle sektor, men vil indirekte ramme små og mellemstore virksomheder.

d teamet

Vores team, som alle har en solid erhvervserfaring
kombineret med en bred vifte af kompetencer
indenfor bæredygtigheds- og ESG-området,
har alle tidligere arbejdet med kvalitetssikring
samt strategi- og forretningsudvikling.