ESG og CSR er begge begreber, der er relaterer sig til bæredygtighed i en forretningspraksis. ESG henviser til konkrete målinger af en virksomheds samlede bæredygtighedspræstation. Det er en populær måde for investorer at evaluere en virksomhedens bæredygtige arbejde på. Konkret bliver det et værktøj, der bruges til at vurdere virksomheder ud fra deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige præstationer. Hvorimod CSR henviser til en bredere ramme for virksomheders bæredygtighedsplan og deres kulturelle indflydelse. Virksomheder bruger primært CSR til at definere deres overordnede bæredygtighedspolitikker. Altså kort fortalt er:

ESG er en målbar bæredygtighedsvurdering, som bruges til at vurdere virksomhedens samlede bæredygtighedspræstation.

CSR er en bred ramme, der bruges til at beskrive virksomhedens overordnede bæredytighedsplan og ansvarlighed i et kulturelt perspektiv.

Begreberne tjener forskellige formål; Hvor ESG er en mere præcis og kvantificerbar måde at evaluere en virksomheds bæredygtighed på, er CSR  mere bredtfavnende og dækker over mere end blot bæredygtighedsvurderinger. Selvom vi kan se, at ESG er blevet mere populært i de seneste år, erstatter det altså ikke CSR fuldstændigt.