slider-ydelser-1
Få overblik over vores ydelser

Her er vores ydelser. Hvad er dit behov?

Står virksomheden overfor krav om ESG-rapportering, eller bliver presset fra konkurrenternes initiativer større? Vil I have overblik over de risici og forretningsmuligheder, der ligger på bæredygtigheds- og ESG-området, eller har I brug for rådgivning i forhold til nuværende indsatser?

Hos AL Copenhagen kan vi hjælpe med at alle grene af ESG. Med stor ekspertise inden for miljømæssig, social og ledelsesmæssig bæredygtighed tilbyder vi skræddersyede løsninger – fra indledende analyse og CO2-beregninger til workshops og komplette ESG-rapporter.

Med AL Copenhagen som din samarbejdspartner får du faglig sparring, rådgivning og hjælp til ESG, så du kan omsætte bæredygtighedsudfordringer til værdifulde vækstmuligheder.

Se vores ydelser herunder og ræk ud – vi er klar med rådgivning og eksekvering.

ESG Foranlyse

En ESG Foranalyse er en vurdering af virksomhedens nuværende bæredygtighedspraksisser, der dækker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter (ESG).

Foranalysen giver et øjebliksbillede af virksomhedens bæredygtige ståsted og fremhæver interaktionen mellem eksisterende ESG-initiativer og forretningsmodellen. Derudover giver Foranalysen indblik i, hvordan virksomheden står i forhold til konkurrenter og kunders forventninger til ESG. Afslutningsvis giver vi konkrete anbefalinger til de næste skridt inden for ESG, så virksomheden kan udvikle en konkurrencedygtig strategi.

ESG-rapportering

ESG-rapportering er en skræddersyet proces, der bygger på alle de elementer, der er nødvendige for at udarbejde en relevant og værdiskabende ESG-rapport.

Processen omfatter blandt andet udvælgelse af ESG-målepunkter, effektiv dataindsamling, CO2-beregninger og løbende rådgivning. Som virksomhed bestemmer I selv, om I ønsker den fulde proces eller bare dele af den – hele essensen af AL Copenhagen er, at vi sætter ind der, hvor der er et behov.

Dobbeltvæsentlighedsanalyse

En dobbeltvæsentlighedsanalyse fra AL Copenhagen identificerer ESG-kerneområder, integrerer målsætninger strategisk med forretningsstrategien og analyserer markedstrends samt interessentforventninger. Det er en skræddersyet proces, der indebærer dataindsamling, kortlægning af væsentlige ESG-faktorer og udvikling af handlingsplaner.

Resultatet er en dobbeltvæsentlighedsanalyse, der giver overblik over virksomhedens nuværende ståsted samt muligheder for værdiskabende ESG-initiativer fremadrettet.

Workshops

Hos AL Copenhagen tilbyder vi individuelle workshops målrettet den enkelte virksomhed og dennes behov. Fra introduktion til ESG eller udvikling af en konkret ESG-strategi tilpasser vi vores workshops, så de giver deltagerne den nødvendige viden og værktøjer til at integrere ESG-principper i kerneforretningen.

Workshops er målrettet både ledere og medarbejdere, der arbejder med ESG i forvejen, eller som ønsker at komme i gang med det.

Rådgivning

AL Copenhagen tilbyder sparring og rådgivning med ledelsen eller virksomhedens ESG-specialister. Rådgivningen sikrer adgang til stor viden og erfaring inden for ESG, hvilket kan hjælpe virksomheden med at navigere i bæredygtighedspraksisser og lovgivningskrav.

Gennem månedlige statusmøder, kontinuerlig sparring og rådgivning samt praktisk vejledning i implementering af ESG-initiativer støtter vi virksomheden i at udvikle og vedligeholde en stærk ESG-profil.

Politik for ESG

En klar og effektiv ESG-politik matcher virksomhedens identitet og ambitioner og er samtidig let at forstå og navigere efter. Hos AL Copenhagen hjælper vi virksomheden med at formulere en ESG-politik til efterlevelse.

Formulering af en ESG-politik indebærer blandt andet identificering af nøgleområder for ESG, udvikling af selve politikken samt rådgivning om integration af ESG-politikken i virksomhedskulturen.

Valg af IT-systemer

De rette IT-systemer gør det lettere at indsamle data og rapportere på ESG-nøgletal. Derfor tilbyder vi skræddersyet rådgivning og sparring med IT-eksperter, der kan hjælpe med at vurdere, hvilket system der bedst matcher virksomhedens behov både nu og fremadrettet.

Klargøring af ESG-rapport

Hos AL Copenhagen hjælper vi med at gøre ESG-rapporten klar til revisoren. Det er en kritisk opgave, der skal sikre, at gældende krav og standarder er opfyldt og ikke mindst at virksomhedens bæredygtighedsindsatser kommunikeres på bedst umulig vis.

Klargøring af ESG-rapport kan blandt andet omfatte rådgivning om best practices og tilrettelæggelse af workshops for virksomhedens medarbejdere for at optimere dataindsamlingen. Det kan også være en gennemgang af virksomhedens ESG-data og tilpasning af rapporteringsformatet, så det matcher branchestandarden.

CO2-beregninger

CO2-beregninger er ofte en del af virksomhedens ESG-nøgletal, og hos AL Copenhagen hjælper vi med at foretage beregningerne. Vi tilbyder CO2-beregninger i scope 1, 2 og 3, så I får en detaljeret opgørelse over virksomhedens direkte og indirekte CO2-emissioner.

En komplet CO2-beregning identificerer de største kilder til udledning inden for virksomhedens drift, og vores ESG-specialister er klar med rådgivning om reduktion af CO2-aftrykket og kommunikation af virksomhedens resultater.

Kom godt igang.
Få en skræddersyet
ESG Foranalyse

Få overblik over, hvordan kunder og konkurrenter arbejder med ESG og bæredygtighed, og få forslag til konkrete handlinger på baggrund af analysen.

AL Copenhagen

Alle i vores team har solid erhvervserfaring
kombineret med en bred vifte af kompetencer
indenfor bæredygtighed og ESG. Derudover
har alle erfaring med kvalitetssikring samt
strategi- og forretningsudvikling.