Et klimaregnskab skaber overblik over din virksomheds drivhusgasudledninger ved hjælp af en standardiseret opgørelse. Et klimaregnskab opgøres typisk årligt og udviklingen i virksomhedens klimaaftryk kan derved følges. Mange virksomheder vælger at rapportere deres drivhusgasudledninger med udgangspunkt i GHG-protokollen. GHG-protokollen er en internationalt anerkendt standard for opgørelse og rapportering af virksomheders drivhusgasudledning. Den dækker rapportering af de seks drivhusgasser. Her omregnes alle drivhusgasserne til CO2-ækvivalenter (også kaldet CO2e). Klimakompasset er baseret på principperne i GHG-protokollen, og du kan derfor anvende Klimakompasset som input til dit klimaregnskab.

Et klimaregnskab giver virksomhederne mulighed for at forstå hvilke aktiviteter, der har størst betydning for deres klimaaftryk, samt for at opsætte konkrete reduktionsmål.