27. oktober 2023

CSR og ESG – hvordan hænger de to begreber sammen?

CSR og ESG kredser begge om bæredygtighed og ansvarlighed, men de tjener forskellige mål og adresserer forskellige aspekter af virksomhedens drift og strategi.

Ved at forstå nuancerne i både CSR og ESG kan virksomheden sikre præcis og relevant kommunikation af bæredygtighedsindsatser og kommunikere dem til de aktuelle interessenter.

CSR og ESG: To sider af samme sag

CSR, eller Corporate Social Responsibility, tog fart omkring årtusindskiftet, hvor virksomheder i stigende grad blev opmærksomme på deres sociale og miljømæssige ansvar. Traditionelt set har CSR været en måde for virksomheder at demonstrere deres forpligtelse over for samfundet, og ofte har det manifesteret sig gennem velgørende initiativer og en overordnet etisk forretningspraksis.

ESG introducerer en mere struktureret og målbar tilgang til bæredygtighedsindsatser, som fokuserer på virksomhedens direkte og indirekte påvirkninger og undersøger, hvordan dens aktiviteter påvirker miljøet (E), samfundet (S) og den interne ledelse (G).

Mens CSR ofte har været bred og til tider ustruktureret, tilbyder ESG en ramme, der muliggør en standardiseret vurdering af en virksomheds bæredygtighedspræstation for investorer og interessenter. Overgangen til kvantificerbare målinger og rapportering i ESG afspejler et ønske om større gennemsigtighed og forbedrede muligheder for at sammenligne bæredygtighedsindsatser på tværs af virksomheder og sektorer.

  • Målingsmetode
  • Formål
  • Regulering

I modsætning hertil har CSR traditionelt været mere kvalitativt og bredt orienteret – ofte med en tilgang der omfatter virksomhedens overordnede etiske ståsted, samfundsengagement og filantropiske aktiviteter. Fordelen ved CSR er, at det giver virksomheden mulighed for at udtrykke sin unikke virksomhedskultur og værdier gennem skræddersyede initiativer og projekter.

Mens ESG tilbyder en struktureret ramme for rapportering og analyse, giver CSR virksomheden frihed til at udforske innovative og kreative løsninger på komplekse sociale og miljømæssige udfordringer. En integreret tilgang, der kombinerer ESG’s datadrevne metode med CSR’s samfundsorienterede initiativer, kan skabe en holistisk bæredygtighedsstrategi. En strategi der ikke blot tilfredsstiller kravene fra reguleringsorganer og investorer, men som også resonerer med kunder, medarbejdere og samfundet som helhed.

Udnyt potentialet i CSR og ESG

Kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering vil kun stige i fremtiden – delvist drevet af nye reguleringsinitiativer som CSRD, der søger at standardisere og styrke rapporteringen på tværs af sektorer og landegrænser.

En velovervejet tilgang, der kombinerer CSR’s autenticitet med ESG’s målbarhed, kan derfor blive en afgørende faktor for virksomhedens konkurrencedygtighed. Virksomheder, der formår at integrere de to elementer effektivt, vil ikke blot være i stand til at træffe mere informerede og bæredygtige beslutninger, men også styrke deres relationer til en bred vifte af interessenter – fra investorer og kunder til medarbejdere og samfundet som helhed.

Ved at se CSR og ESG som to sider af samme sag, der hver især bringer unikke værdier og perspektiver til bordet, kan virksomheden skabe en omfattende og effektiv bæredygtighedsstrategi. En strategi der ikke blot adresserer nutidens udfordringer, men også ruster virksomheden til at navigere i morgendagens bæredygtighedslandskab.