31. oktober 2023

ESG og investering – forstå hvorfor ESG er blevet en nøglefaktor for investorer

De seneste år er ESG blevet et centralt omdrejningspunkt for investorer, og ESG-nøgletal er gået fra nice to have til need to have, når investeringsbeslutninger skal træffes. Læs med og forstå hvorfor.

Baggrunden for ESG er en erkendelse af, at traditionelle finansielle analyser ikke nødvendigvis fanger alle de risici og muligheder, en virksomhed står overfor. En virksomheds præstation inden for ESG afspejler ikke kun dens samfundsansvar, men også dens evne til at navigere i fremtidige risici og udnytte bæredygtige vækstmuligheder.

ESG: En ny æra for investeringsbeslutninger

Der er primært tre årsager til, at ESG-data er blevet et vigtigt element i investorernes analyse af potentielle investeringer – nemlig:

  • Behovet for effektiv risikostyring
  • Potentialet for højere afkast
  • Voksende efterspørgsel fra forbrugere og samfund

Risikostyring

I en kompleks global økonomi er det essentielt for investorer at forstå og navigere i potentielle risici. ESG-faktorer kan afsløre skjulte trusler, som traditionelle finansielle analyser kan overse. Eksempelvis kan virksomheder, der ikke overholder miljøstandarder, risikere betydelige bøder eller skader på deres omdømme.

Med ESG får investorer et holistisk billede af en virksomheds risikoprofil, hvilket fører til mere velinformerede investeringsbeslutninger.

Afkastpotentiale

Undersøgelser peger på, at virksomheder med stærke ESG-præstationer opnår bedre finansielle resultater over tid. Det kan skyldes en række faktorer, herunder bedre ledelsespraksis, større innovationsevne og en stærkere relation til kunder og samfund.

Investorer er begyndt at anse en stærk ESG-præstation som en indikator for virksomhedens overordnede ledelseskvalitet og dens evne til at skabe bæredygtig vækst.

Forbruger- og samfundsforventninger

Nutidens forbrugere prioriterer bæredygtighed og etik højt. De søger virksomheder, der reflekterer deres værdier og tager ansvar for deres indvirkning på verden. At negligere ESG kan derfor betyde at gå glip af vækstmuligheder og risikere at falde bagud i forhold til samfundsforventninger.

Det øger presset på virksomhedernes bæredygtighedsarbejde og tvinger investorer til at tage hensyn til ESG-præstationer i deres investeringsbeslutninger.

CSRD har revolutioneret ESG-rapporteringen

ESG-rapportering er blevet en uundværlig del af beslutningsprocessen, men investorer har længe stået over for udfordringerne ved manglende standardisering og risikoen for greenwashing. Udfordringer der underminerer tilliden til rapporteringen og gør det svært for investorer at træffe informerede beslutninger.

Her træder EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i kraft som en game changer. CSRD er ikke blot et nyt sæt regler; det er en revolution inden for bæredygtighedsrapportering. Direktivet introducerer en ensartet tilgang til ESG-rapportering i hele EU og giver virksomheder en klar og konsistent ramme at arbejde inden for. For investorer betyder det et solidt sammenligningsgrundlag, der gør det lettere at vurdere virksomheders bæredygtighedspræstationer på tværs af brancher.

EU-direktivet stiller desuden med et krav om double materiality, som sikrer, at virksomheden ikke kun reflekterer over interne præstationer, men også på dens påvirkning på det brede samfund. Det giver en mere holistisk forståelse af virksomhedens bæredygtighedsprofil, hvilket er afgørende for at identificere både risici og muligheder.

Synergien mellem ESG og værdiansættelse

Når investorer lægger så stor vægt på ESG-præstationer, kommer det ikke som en overraskelse, at ESG også er blevet en uundgåelig del af værdiansættelsesprocessen for en virksomhed, og det skyldes flere ting:

For det første spiller risikovurdering en central rolle. Virksomheder, der demonstrerer robuste ESG-præstationer, kan ofte præsentere en lavere risikoprofil. Det skyldes blandt andet deres proaktive tilgang til at forberede sig på regulatoriske ændringer, beskytte deres omdømme og navigere i miljømæssige og sociale udfordringer. I en verden, hvor usikkerhed er den eneste konstant, kan en lavere risikoprofil oversættes direkte til en højere værdiansættelse.

Dernæst er der adgang til kapital. I takt med at investorer bliver mere ESG-bevidste, kan virksomheder med stærke ESG-ratings lettere tiltrække kapital, og det til en lavere omkostning. Det kan styrke virksomhedens finansielle position og øge dens markedsværdi.

Yderligere kan ESG-initiativer føre til betydelige forbedringer på den operationelle front. Effektiv ressourceanvendelse, innovation og forbedret medarbejdertilfredshed kan alle øge en virksomheds indtjening. Samtidig kan virksomheder med en stærk ESG-profil også nyde godt af øget kundeloyalitet og en forbedret brandværdi.

Endelig er der den afgørende konkurrencefordel, der følger med integrationen af ESG; ved at positionere sig som en stærk spiller på bæredygtighedsfronten bliver det muligt at identificere og udnytte fremtidige markeds- og vækstmuligheder.