31. oktober 2023

FN’s verdensmål: En ramme for bæredygtig forretningsdrift

Med den rette tilgang kan FN’s verdensmål implementeres i virksomhedens daglige drift og på den måde understøtte bæredygtige tiltag. Læs med og bliv klogere her.

FN’s verdensmål udgør en universel dagsorden, der handler om globale ambitioner og en bæredygtig fremtid. Fra udryddelse af fattigdom til bekæmpelse af ulighed repræsenterer verdensmålene en drøm, der kræver en kollektiv indsats for at blive realiseret.

Virksomheder verden over bærer et betydeligt ansvar, og udfordringen består i at adoptere en integreret tilgang, hvor bæredygtighed bliver en urokkelig kerne i strategi, kultur og daglig drift.

Hvad er FN’s verdensmål?

FN’s verdensmål blev vedtaget af alle FN’s medlemslande i 2015 som en samlet del af Agenda 2030. De adresserer en bred vifte af globale udfordringer som fattigdom, sult, ulighed, klimaforandringer og ansvarligt forbrug.

Verdensmålene er konstrueret omkring en holistisk tilgang til bæredygtighed, der anerkender, at sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter er indbyrdes forbundne og gensidigt afhængige. De 17 mål og de 169 underliggende delmål udgør en omfattende guide, der adresserer kerneområderne for bæredygtig udvikling.

 

At integrere verdensmålene på et strategisk niveau kan virke som en uoverskuelig opgave, men det er vigtigt at forstå to ting:

  • Virksomheden kan ikke gøre en forskel på alle punkter.
  • Det handler ikke om at løse udfordringerne, men om at bidrage til løsningen.

De 17 verdensmål skal ses som et redskab til at identificere og kommunikere bæredygtighedsinitiativer på en måde, der er genkendelig og målbar.

 

Implementering af verdensmålene

Den rette tilgang til implementering af verdensmålene i virksomhedens daglige drift og langsigtede strategi kan gøre arbejdet mere overskueligt. Implementeringen kan inddeles i tre overordnede skridt – nemlig identificering, rapportering og kommunikation.

 

1) Identificering af relevante verdensmål

Start med at identificere hvilke af de 17 verdensmål, der resonerer mest med virksomhedens kerneaktiviteter og værdier. Ved at fokusere på et udvalg af relevante mål kan virksomheden skabe konkrete, målbare initiativer, der kan integreres i eksisterende operationelle og strategiske planer.

Husk, at det er bedre at gøre en betydelig forskel på få områder end at sprede indsatsen for tyndt over mange mål.

 

2) Målsætning og rapportering

Anerkendte metoder til at måle og rapportere fremskridt er afgørende for troværdigheden af virksomhedens bæredygtighedsrapportering. Det kan blandt andet være relevant at orientere sig mod de krav, der er fastsat i CSRD. Ved at tilpasse rapporteringen til anerkendte standarder sikrer virksomheden ikke kun overholdelse af lovgivningen, men også at dens bæredygtighedsindsatser er transparente og sammenlignelige på tværs af brancher og landegrænser.

Husk, at transparent og verificerbar rapportering ikke kun styrker virksomhedens troværdighed overfor investorer, men også opbygger tillid blandt kunder og samarbejdspartnere.

 

3) Kommunikation af indsatsen

At arbejde med FN’s verdensmål bør ikke kun være en intern proces – det er vigtigt at kommunikere virksomhedens indsats og fremskridt klart og inspirerende til eksterne interessenter.

Fortællinger om virksomhedens bæredygtighedsrejse, casestudier og eksempler på positiv indvirkning kan deles gennem forskellige kanaler som virksomhedens hjemmeside, sociale medier, pressemeddelelser og årsrapporter.

Husk, at autentisk og konsekvent kommunikation kan forstærke virksomhedens brand og skabe stærkere bånd til kunder, partnere og samfundet som helhed.