31. oktober 2023

Gør ESG-rapportering til en del af forretningsstrategien

Når ESG-nøgletal indarbejdes som en del af forretningsstrategien, bliver det lettere at vurdere risici og forretningsmuligheder. Læs med og forstå hvorfor.

Rapportering på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold – Environmental, Social, Governance (ESG) – bør indarbejdes i virksomhedens forretningsstrategi på lige fod med øvrige faktorer, der kan påvirke forretningen i positiv og negativ retning.

Ved at integrere ESG-rapportering som en naturlig del af forretningsstrategien bliver det lettere at vurdere og håndtere de risici, der er forbundet med ESG, og ikke mindst udnytte forretningsmulighederne.

Kom i gang med ESG-rapportering

En ESG-rapport bliver ikke til over natten, men et godt sted at starte er ved at få et overblik over virksomhedens nuværende arbejde med ESG. Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og værdikæde kan du med fordel kigge nærmere på følgende:

  • Forretningsmuligheder og -risici forbundet med virksomhedens påvirkning af bæredygtighedsforhold i forhold til miljø, mennesker og samfund
  • Forskellige bæredygtighedsforholds indvirkning på virksomhedens udvikling og finansielle resultater både positivt og negativt.

De to punkter er fællesnævneren i det, der også kaldes en dobbeltvæsentlighedsanalyse. Analysen viser, hvilke ESG-nøgletal der er relevante at rapportere på, og resultaterne bør indskrives i virksomhedens forretningsstrategi for på den måde at beskrive, hvordan virksomheden strategisk vil handle på og håndtere risici samt udnytte forretningsmulighederne inden for ESG.

Se ESG-rapportering som en mulighed

Kravene om bæredygtighed og øget rapportering kommer både fra myndigheder, samarbejdspartnere og forbrugere. Se det som en anledning til at gennemgå forretningen og tag en vurdering af, om virksomheden er klar til fremtiden. En fremtid hvor bæredygtighed og ESG-rapportering er en vigtig del af virksomhedens strategi og en forudsætning for at kunne drive en konkurrencedygtig, sund og fremtidssikret virksomhed.