23. oktober 2023

Dobbelt væsentlighed: financial materiality vs. impact materiality

Finansielle risici fylder ligeså meget som miljømæssige risici, når investorer skal vurdere en investeringsmulig. Men hvad er financial materiality og impact materiality – og hvordan hænger de sammen?

Dobbelts væsentlighed er centralt i EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som kræver, at virksomheder rapporterer både om, hvordan bæredygtighedsproblemer kan skabe finansielle risici for virksomheden (financial materiality), og om virksomhedens egne påvirkninger på mennesker og miljø (impact materiality).

Investorer er i stigende grad interesseret i begge sider af denne ligning. De ønsker ikke bare at forstå de økonomiske risici for deres investeringer, men også hvordan de påvirker omverdenen. Det skyldes dels en voksende markedsinteresse for bæredygtige investeringsprodukter og dels, at investorerne selv er forpligtede til at rapportere om påvirkningerne i henhold til EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Hvad er dobbelt væsentlighed?

Dobbelt væsentlighedsprincippet anerkender, at de to aspekter påvirker hinanden indbyrdes. For eksempel kan en virksomheds negative miljøpåvirkning på lang sigt medføre finansielle risici i form af bøder, omdømmetab eller tab af markedsandele. Omvendt kan en virksomheds finansielle beslutninger, for eksempel investeringer i bæredygtige teknologier, have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet.

Forståelsen af dobbelt væsentlighed er afgørende for at udvikle en holistisk bæredygtighedsstrategi og -rapportering, der ikke kun beskytter og skaber værdi for virksomheden, men også tager ansvar for dens bredere indvirkning på verden omkring sig.

 

Hvad er financial materiality?

Financial materiality refererer til de bæredygtighedsrelaterede aspekter, der har en direkte og målbar indvirkning på virksomhedens økonomiske præstation og dermed er af væsentlig betydning for dens interessenter, særligt investorer.

Begrebet skal ses i relation til de tre centrale faktorer i ESG – nemlig:

(E)nvironmental: Hvis en virksomhed for eksempel sætter et stort CO2-aftryk og ikke tager skridt til at reducere det, kan det på lang sigt medføre øgede omkostninger og potentielt skade virksomhedens omdømme, hvilket kan påvirke virksomhedens finansielle sundhed.

(S)ocial: Hvis en virksomhed for eksempel ikke behandler sine medarbejdere godt, kan det føre til lav moral og høj medarbejderomsætning, hvilket kan påvirke produktiviteten og i sidste ende bundlinjen.

(G)overnance: Hvis en virksomhed for eksempel har en svag ledelsesstruktur, kan det føre til dårlige beslutninger og risici, som kan påvirke virksomhedens finansielle præstation.

Financial materiality er altså en integreret del af virksomhedens ESG-strategi, der binder bæredygtighedsinitiativerne direkte til den økonomiske præstation og værdiskabelse. Effektiv adressering og håndtering af de punkter, der er relateret til financial materiality, kan forbedre investorrelationer og styrke både markedsposition og konkurrenceevne.

 

Hvad er impact materiality?

Impact materiality strækker sig ud over den finansielle bundlinje og beskæftiger sig med at vurdere og prioritere de sociale og miljømæssige indvirkninger, virksomheden har på det omkringværende samfund. Målet er at adressere de mest presserende spørgsmål og maksimere den positive indvirkning.

Begrebet skal – som financial materiality – ses i relation til ESG:

(E)nvironmental: En virksomhed kan have en betydelig indvirkning på miljøet gennem dens operationer, produkter eller tjenester. For eksempel kan en producent af genanvendelige materialer have en positiv miljøpåvirkning ved at reducere affald og fremme genbrug.

(S)ocial: En virksomheds produkter, tjenester eller arbejdspraksis kan have en bred vifte af sociale konsekvenser – positive eller negative. For eksempel kan en virksomhed, der fremmer ligestilling på arbejdspladsen, have en positiv social indvirkning.

(G)overnance: En virksomheds ledelsesstrukturer og -politikker kan have en bred samfundsindvirkning. For eksempel kan en virksomhed, der fremmer etisk forretningspraksis og gennemsigtighed, bidrage til at opbygge tillid i samfundet.

Impact materiality er centralt for at forstå og forbedre virksomhedens samlede indvirkning på samfundet og miljøet. Ved at identificere og adressere områder med betydelig indvirkning kan virksomheden ikke kun minimere negative konsekvenser, men også finde nye muligheder for at skabe positiv værdi og innovation.

Forstå samspillet mellem financial og impact materiality

En balanceret tilgang til begge former for materiality er ikke kun afgørende for en omfattende og effektiv bæredygtighedsstrategi, det er også relevant for virksomhedens langsigtede levedygtighed og succes.

Financial materiality og impact materiality komplementerer hinanden ved at give et 360-graders perspektiv på virksomhedens samlede præstation og indvirkning. Mens financial materiality fokuserer på de aspekter af bæredygtighed, der påvirker virksomhedens økonomiske resultater, sikrer impact materiality, at virksomheden også er opmærksom på og ansvarlig for dens bredere sociale og miljømæssige fodaftryk. Kort sagt sikrer en balanceret tilgang, at der navigeres effektivt mellem at maksimere afkast og minimere risici, samt at virksomhedens aktiviteter ikke har skadelige påvirkninger på mennesker og miljø.