31. oktober 2023

Gør FN’s verdensmål til en del af din ESG-rapportering

Bæredygtighed er en prioritet for virksomheder verden over, og mange anvender ESG-rapportering til at vurdere og formidle deres indsatser. Men mens ESG fokuserer på virksomhedsspecifikke praksisser, tilbyder FN’s verdensmål en bredere, global ramme for bæredygtighed.

FN’s verdensmål kan anvendes af mange forskellige aktører og samtidig styrke bæredygtighedsprofilen i virksomheder, der allerede arbejder med ESG.

Styrk ESG-rapporteringen med FN’s verdensmål

Ved at integrere FN’s verdensmål i din ESG-strategi kan du skabe rapporter, der ikke kun reflekterer virksomhedens specifikke indsatser, men også dens bidrag til globale bæredygtighedsmål. Det giver rapporteringen en dybere kontekst og demonstrerer virksomhedens engagement i verdens mest presserende udfordringer.

Sådan kan verdensmålene styrke din ESG-rapportering:

 

Bredere kommunikation

Ved at knytte ESG-initiativer til specifikke verdensmål kan virksomheden kommunikere sin bæredygtighedsindsats på en måde, som er genkendelig for mange interessenter. Det skaber klarhed og viser, hvordan virksomhedens indsatser bidrager til globalt anerkendte mål.

 

Helhedsorienteret rapportering

Ved at integrere verdensmålene i ESG-rapporteringen får du en mere omfattende rapport, der illustrerer, hvordan virksomheden bidrager til større, globale initiativer. Det giver interessenterne et mere komplet billede af virksomhedens bæredygtighedsstrategi og dens rolle i den overordnede indsats for en bæredygtig fremtid.

 

Drivkraft for innovation

Med verdensmålene som rettesnor kan virksomheder identificere nye muligheder for bæredygtig innovation. Det kan åbne op for nye markeder eller kundesegmenter og sikre, at virksomheden forbliver konkurrencedygtig i en stadig mere bæredygtighedsfokuseret verden.

 

Trin for trin: Sådan gør du verdensmålene til en del af ESG-rapporten

Kombinationen af FN’s verdensmål og ESG-rapportering er en strategisk mulighed for at styrke virksomhedens bæredygtighedsprofil. Overordnet er der fire trin, du skal igennem, før sammensmeltningen er en realitet.

 

1) Identificering

Bestem, hvilke af de 17 verdensmål der er mest relevante for virksomheden.

Gennemgå hvert mål og vurder, hvor virksomheden kan gøre den største forskel. Tænk også over, om der allerede er ESG-kriterier, som matcher specifikke verdensmål.

 

2) Integration

Integrer de valgte verdensmål i den nuværende ESG-strategi.

Tilpas eksisterende ESG-initiativer, hvis det er nødvendigt eller stil skarpt på nye bæredygtighedstiltag, der imødekommer de specifikke mål.

 

3) Kommunikation

Kommuniker klart forbindelsen mellem virksomhedens ESG-initiativer og de valgte verdensmål.

Udarbejd budskaber, der tydeligt viser, hvordan hvert initiativ bidrager til verdensmålene, og integrer dem i både rapportering og markedsføringsmateriale.

 

4) Evaluering

Mål regelmæssigt virksomhedens fremskridt og juster strategien efter behov.

Indsaml data, konsulter stakeholders og gennemfør interne revisioner, så virksomheden fortsat bevæger sig i den rigtige retning.

 

Endnu et skridt mod en bæredygtig fremtid

At integrere FN’s verdensmål i ESG-rapporteringen er mere end blot en strategisk beslutning; det er et skridt mod en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid for både virksomheden og verden som helhed.

En helhedsorienteret ESG-rapport, der inkorporerer verdensmålene, giver ikke kun en dybere indsigt i virksomhedens bæredygtighedsindsatser, men også en stærkere forbindelse til globale initiativer. Det kan styrke virksomhedens omdømme, skabe større tillid blandt interessenter og potentielt åbne op for nye markeder og kundesegmenter.