31. oktober 2023

Hvad skal en ESG-rapport indeholde?

Begrebet ESG-rapport er nyt for mange virksomheder. Vi tager et kig på, hvorfor ESG-rapportering bliver mere og mere vigtigt, og hvad en ESG-rapport bør indeholde.

ESG former fremtidens forretningslandskab, og virksomheders evne til at rapportere om bæredygtighedsindsatser er blevet en nøglefaktor for investorer og stakeholders.

Mens begreber som CSRD og FN’s verdensmål har sat retningen, er det op til virksomhederne selv at navigere i den nye æra af ansvarlighed og gennemsigtighed. En velstruktureret ESG-rapport er ikke kun en formalitet – det er et strategisk redskab, der gør arbejdet med bæredygtighed lettere. Selvom rapportering ikke er et krav for alle, giver det virksomheder en gylden chance for at skille sig ud, demonstrere bæredygtige initiativer og positionere sig i den grønne omstilling.

Hvorfor er ESG-rapportering vigtig?

ESG-rapportering er blevet en central del af moderne forretningspraksis. Rapporten giver et klart billede af en virksomheds bæredygtighedsindsats og dens evne til at navigere i en verden med skiftende forventninger og udfordringer.

Der er flere fordele ved ESG-rapportering, herunder:

Forretningsmæssige fordele

Virksomheder, der aktivt rapporterer om ESG, demonstrerer ikke kun deres engagement i bæredygtighed, men også deres forpligtelse til at være transparente over for investorer og andre interessenter. Det kan styrke virksomhedens omdømme, øge brandloyaliteten og skabe en konkurrencefordel i markedet.

Ved at integrere ESG-principper i forretningsstrategien kan virksomheden identificere nye vækstmuligheder, minimere risici og positionere sig i et marked, der kalder på mere ansvar.

En investering i fremtiden

Investorer og finansielle institutter ser i stigende grad ESG-rapportering som en afgørende faktor ved vurdering af en virksomheds langsigtede værdi og fremtidige robusthed.

En dybdegående ESG-rapport signalerer ikke kun god virksomhedskultur, men også en effektiv risikostyring samt en proaktiv tilgang til at adressere fremtidige udfordringer inden for både miljø, samfund og ledelse.

Samfundsmæssige fordele

ESG-rapportering understreger virksomhedens engagement i at forme en mere bæredygtig fremtid ved både at belyse de positive bidrag og områder med plads til forbedring. Det er en balancegang mellem at fejre succeser og anerkende udfordringer i forhold til miljø og mennesker.

En transparent ESG-rapport cementerer virksomhedens forpligtelse overfor lokalsamfund, kunder og medarbejdere og skaber en fortælling om tillid, fælles visioner og ansvar.

Hvad bør ESG-rapporten indeholde?

En velstruktureret ESG-rapport præsenterer nøje udvalgte ESG-nøgletal, der belyser virksomhedens præstationer inden for miljø, samfund og ledelse. Nøgletallene giver et kvantitativt billede af virksomhedens bæredygtighedsindsats og er afgørende for både eksterne interessenter samt for virksomhedens interne benchmarking.

For at sikre en ensartet og troværdig rapporteringen bør virksomheden overholde følgende principper:

 • Afgrænsning: ESG-rapporten bør følge den finansielle afgrænsning.
 • Konsolidering: ESG-rapporten bør følge de finansielle regler for sammenlægning af data.
 • Periode: ESG-rapporten bør følge den samme periode som det finansielle regnskab.
 • Regnskabspraksis: ESG-rapporten bør beskrive de anvendte metoder til indsamling og behandling af ESG-data.
 • Performance: ESG-rapporten bør redegøre og forklare nøgletallenes udvikling for en periode på 3-5 år.

Valget af ESG-nøgletal kan være en udfordring, men ved at tage udgangspunkt i FN’s verdensmål eller finde inspiration i Erhvervsstyrelsens idékatalog kan du sikre en relevant og aktuel rapportering.

Erhvervsstyrelsens idékatalog indeholder blandt andet:

 • (E)nvironmental
  Fx: CO2e-udledning inden for scope 1, 2 og 3, energiforbrug, energiintensitet, vandforbrug samt håndtering af farligt og genanvendeligt affald.
 • (S)ocial
  Fx: Sygefravær, arbejdsulykker, medarbejderomsætning og -tilfredshed samt kønsdiversitet i organisationen, direktionen, øvrige ledelseslag og øverste ledelseslag.
 • (G)overnance
  Fx: Lønforskel mellem CEO og medarbejdere, median medarbejderløn samt lønforskel mellem køn.

Ved at vælge de mest relevante ESG-nøgletal skaber virksomheden bro mellem ekstern kommunikation og interne bæredygtighedsinitiativer. Det giver ikke kun mulighed for at engagere og informere interessenter, men også for at fastsætte klare milepæle for virksomhedens fortsatte bæredygtighedsrejse.