31. oktober 2023

TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

TNFD er et globalt initiativ, der hjælper virksomheder med at rapportere og handle på forskellige faktorer relateret til naturen. Læs med og bliv klogere på rammeværket her.

Med klimaforandringer, tab af biodiversitet og øgede miljømæssige udfordringer står virksomheder og investorer overfor en ny virkelighed. Deres indvirkning på og afhængighed af naturen er ikke kun et etisk anliggende, men også en finansiel risiko og mulighed.

TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) tilbyder en ramme, hvorigennem virksomheder og finansielle institutioner kan navigere, forstå og kommunikere deres forhold til naturen.

Hvad er TNFD?

TNFD er et globalt initiativ, der blev lanceret i oktober 2021. Rammeværket består af et sæt anbefalinger og vejledninger til virksomheder om at rapportere og handle på deres afhængigheder, påvirkninger, risici og muligheder relateret til naturen. Dermed hjælper det med at integrere naturrelaterede aspekter i beslutningstagning, og det ultimative mål med TNFD er at facilitere et skift i globale finansielle strømme væk fra natur-negative resultater og over mod natur-positive resultater.

TNFD er et værktøj, der ikke kun fremmer miljømæssig ansvarlighed, men også sikrer, at virksomheder og investorer er bedre rustet til at forstå, hvordan de påvirker og bliver påvirket af naturen og dens biodiversitet.

TNFD’s anbefalinger er bygget op omkring fire centrale søjler:

1) Ledelse

  • Hvordan er ansvaret for naturrelaterede spørgsmål fordelt i ledelsen?
  • Har virksomheden politikker for bæredygtighed og naturbevarelse?

2) Strategi

  • Hvordan integrerer virksomheden naturrelaterede spørgsmål i sin strategi?
  • Er der overvejet forskellige scenarier, fx nye lovgivninger eller klimaændringer, og deres potentielle indvirkning på forretningen?

3) Risikoanalyse og -håndtering

  • Hvordan identificerer og vurderer virksomheden risici og påvirkninger relateret til naturen?
  • Hvordan integreres disse i virksomhedens overordnede risikostyring?

4) Målsætning

  • Hvilke målemetoder anvender virksomheden for at vurdere sin præstation i forhold til naturrelaterede spørgsmål?
  • Har virksomheden fastsat specifikke, målbare mål for at forbedre sin præstation over tid?

Udfordringer og muligheder med TNFD

Implementeringen af TNFD’s anbefalinger kommer ikke uden udfordringer. En af de primære barrierer er mangel på standardiserede målemetoder og adgang til pålidelige data om biodiversitet og naturpåvirkninger.

Selvom eksisterende standardiserede rapporteringsrammer som CSRD kan give et solidt fundament, kan der være behov for yderligere tilpasning eller udvikling af specifikke værktøjer og indikatorer, der adresserer de unikke aspekter af naturrelaterede finansielle oplysninger.

På den anden side er TNFD’s potentiale til at forme fremtidige investeringsstrømme og virksomhedsstrategier betydeligt. Ved at integrere naturrelaterede risici og muligheder i finansielle rapporter kan virksomheden ikke kun minimere potentielle negative påvirkninger på naturen, men også identificere nye muligheder, der bidrager til bevarelse og genopretning af biodiversitet.

Fremadrettet vil investorer sandsynligvis skifte kapitalstrømme mod virksomheder, der demonstrerer en robust forståelse og proaktiv håndtering af naturrelaterede risici, og som bidrager til en mere bæredygtig fremtid.