31. oktober 2023

Gør ESG-rapportering til en del af jeres forretningsstrategi

Rapporteringen på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold – Environmental, Social, Governance (ESG) bør indarbejdes i jeres forretningsstrategi, på lige fod med øvrige faktorer der kan påvirke jeres forretning i positiv og negativ retning, så I kan vurdere og håndtere risici og udnytte forretningsmulighederne.

Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende forretningsmodel og virksomhedens værdikæde skal virksomheden kigge nærmere på følgende:

  • de forretningsmuligheder og de risici der er forbundet med virksomhedens påvirkning af bæredygtighedsforhold i forhold til klima/miljø og sociale/samfund og
  • hvordan bæredygtighedsforhold har indvirkning på virksomhedens udvikling og finansielle resultater både positivt og negativt

Analysens resultater (dobbeltvæsentlighedsanalyse) skal både afklare hvilke ESG-nøgletal det vil være relevant af rapportere på i virksomhedens ESG-rapport, men ikke mindst indskrives i virksomhedens forretningsstrategi for at beskrive hvordan virksomheden strategisk vil handle på og håndtere risici og udnytte forretningsmulighederne på bæredygtighedsområdet.

Benyt kravene om bæredygtighed og ESG-rapportering som en anledning til at gennemgå forretningen og tag en vurdering af om I er klar til fremtiden. En fremtid hvor bæredygtighed og ESG-rapportering skal være en vigtig del af virksomhedens strategi, og en forudsætning for at kunne drive en konkurrencedygtig, sund og fremtidssikret virksomhed.