31. oktober 2023

European Green Deal: EU’s plan for en bæredygtig fremtid

European Green Deal er EU’s plan for et klimaneutralt Europa inden 2050. Læs med og bliv klogere på de forskellige initiativer i Den europæiske grønne pagt.

European Green Deal, eller Den europæiske grønne pagt på dansk, repræsenterer EU’s ambitiøse strategi for en omfattende og inkluderende grøn omstilling med et klart mål: Klimaneutralitet inden 2050.

Planen blev lanceret af Kommissionen i 2019. Den omfatter alle sektorer og binder dem sammen i en fælles indsats for at skabe en bæredygtig fremtid, hvor økonomisk vækst kan lade sig gøre uden et øget ressourceforbrug.

Hvad er European Green Deal?

European Green Deal er EU’s vision for en bæredygtig fremtid, hvor økonomisk vækst og miljøbeskyttelse går hånd i hånd. Planen repræsenterer en holistisk strategi, der skal fremme bæredygtighed på tværs af sektorer og positionere EU som global frontløber inden for bæredygtig udvikling.

Den europæiske grønne pagt omfatter en række strategier og initiativer – herunder:

  • En europæisk klimalov der fastsætter juridisk bindende mål om klimaneutralitet
  • En omstilling til vedvarende energi for at etablere en grøn energisektor
  • Fokus på energibesparelser gennem effektivitet og reduktion af energiforbrug
  • En transportomstilling der fremmer grøn mobilitet og reducerer emissioner
  • En handlingsplan for cirkulær økonomi der understøtter ressourceeffektivitet og affaldsminimering
  • En biodiversitetsstrategi der beskytter og genopretter økosystemer og arter

På baggrund af ovenstående har Kommissionen blandt andet udviklet ”Fit for 55-pakken”, der oversætter initiativerne til konkrete lovforslag og reviderer eksisterende lovgivning for at sikre, at målet om klimaneutralitet bliver en realitet.

Hvad betyder Den europæiske grønne pagt for din virksomhed?

Den europæiske grønne pagt vil utvivlsomt have en bred indflydelse på virksomheder i alle medlemslandene. For danske virksomheder indebærer pagten både udfordringer og muligheder – blandt andet:

Regulering og compliance

Med initiativer som ”Fit for 55” og CSRD vil virksomheder opleve en strammere regulering og øgede krav til rapportering om deres bæredygtighedsindsatser og -resultater.

Det kan medføre investeringer i nye teknologier og processer for at overholde de nye standarder og undgå potentielle sanktioner, men det kan også give adgang til nye markeder og konkurrencefordele, hvis bæredygtighedsindsatsen tages alvorligt.

Grøn omstilling

Virksomheder, særligt inden for energiintensive sektorer som transport, energi og industri, vil skulle gennemgå betydelige omstillinger for at reducere deres CO2-udledning. Det kan blandt andet indebære investeringer i grøn teknologi, udvikling af nye produkter og tjenester og implementering af mere bæredygtige forretningsmodeller.

Innovation og konkurrenceevne

Pagten kan fungere som katalysator for innovation, og virksomheder, der er i stand til at udvikle nye, bæredygtige løsninger og teknologier, kan drage fordel af nye markeder og opnå styrket konkurrenceevne både lokalt og globalt.

Det samme gør sig gældende for de virksomheder, der tager bæredygtighedsrapportering til sig og viser vejen til grøn omstilling.

Finansiering og investering

Med et stigende fokus på bæredygtighed blandt investorer og finansielle institutioner kan virksomheder, der proaktivt omfavner den grønne omstilling, potentielt tiltrække mere kapital. Desuden vil EU tilbyde forskellige finansieringsmuligheder og støtteordninger for at hjælpe virksomheder med at finansiere deres grønne omstilling.