31. oktober 2023

SFDR (disclosureforordningen) – forstå EU’s retningslinjer for bæredygtig finansiering

SFRD er en EU-forordning, der stiller krav til øget gennemsigtighed, når det kommer til bæredygtighed i finanssektoren. 

I en verden hvor klimaforandringer og bæredygtighed dominerer dagsordenen, kan finanssektoren ikke længere holde sig i skyggen. Den spiller nemlig en central rolle i overgangen til en grønnere fremtid.

Med en voksende efterspørgsel fra investorer efter mere klarhed og gennemsigtighed i bæredygtighedspraksis har EU introduceret skærpede krav til finansielle institutioner. De skal nu være åbne og ærlige omkring deres bæredygtighedsindsatser, og det skal ske med hjælp fra Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – bedre kendt som disclosureforordningen på dansk.

Hvad er SFDR?

SFDR er indført af EU for at adressere behovet for større gennemsigtighed inden for finanssektorens bæredygtighedspraksis.

Forordningen blev skabt som en reaktion på den stigende efterspørgsel fra både investorer og offentligheden, der ønskede mere åbenhed omkring, hvordan finansielle institutioner integrerer bæredygtighedsaspekter i deres beslutningsprocesser. Det er ikke bare en overfladisk erklæring, men en forordning der dykker dybt ned i krav om oplysninger på både organisations-, service- og produktniveau. Det betyder, at både aktører på finansmarkederne samt finansielle rådgivere skal være åbne om, hvordan de fletter bæredygtighedsrisici ind i deres investeringsvalg og -rådgivning. Og det skal fremgå klart og tydeligt i deres markedsføringsmateriale.

Hvad er formålet med disclosureforordningen?

SFDR er en del af EU’s bredere bæredygtighedsagenda, som sigter mod at gøre Europa klimaneutralt inden 2050. Det primære formål med forordningen er at fremme ansvarlige investeringer og opfordre til, at ESG-faktorer tages i betragtning i forretnings- og investeringsbeslutninger gennem fokus på øget gennemsigtighed, bekæmpelse af greenwashing og støtte til EU’s bæredygtighedsmål.

1) Øget gennemsigtighed

SFDR har til formål at skabe klarhed over, hvordan finansielle institutioner vurderer og håndterer bæredygtighedsrisici- og muligheder i deres investeringsbeslutninger.

Der stilles krav til, at finansielle institutioner og rådgivere offentliggør oplysninger om bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder vedrørende deres produkter samt deres egne praksisser på området. Dermed giver SFDR investorerne mulighed for at træffe informerede beslutninger, og forordningen bidrager til at fremme ansvarlige investeringer og opfordrer til, at ESG-faktorer tages i betragtning i forretnings- og investeringsbeslutninger.

 

2) Bekæmpelse af greenwashing

SFDR er EU’s svar på den voksende bekymring om greenwashing inden for finanssektoren; en praksis hvor virksomheder fremstiller deres produkter som mere bæredygtige, end de reelt er.

Med SFDR’s krav om nøjagtig og detaljeret rapportering om bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder tages der skridt mod at sikre, at finansielle produkter, der markedsføres som bæredygtige, rent faktisk lever op til påstanden. Det beskytter investorer mod vildledende markedsføring og sikrer, at de har adgang til præcise oplysninger, når de træffer investeringsbeslutninger.

Ved at stille krav til rapportering og gennemsigtighed bidrager SFDR dermed til at skabe en mere ærlig og ansvarlig finansiel sektor, hvor bæredygtighed ikke kun er et markedsføringsværktøj, men en reel og målbar praksis.

 

3) En del af en politisk agenda

SFDR er ikke en isoleret forordning; den er en integreret del af EU’s vision om at fremme bæredygtighed og nå klimaneutralitet inden 2050.

Ved at kræve at finansielle institutioner og rådgivere er transparente omkring deres bæredygtighedspraksis, opfordres de til at tænke mere strategisk omkring deres investeringer og deres langsigtede indvirkning på miljø og samfund. Målet er at skabe en kultur, hvor bæredygtighed ikke kun ses som en etisk forpligtelse, men også som en forretningsmulighed. Dermed bliver SFDR et vigtigt redskab i ønsket om at kanalisere kapital mod mere bæredygtige og ansvarlige investeringer.

 

Hvem er omfattet af SFDR?

Rækkevidden af SFDR er bred inden for finanssektoren. Alle finansielle institutioner, der opererer inden for EU’s grænser, er underlagt forordningens krav, fx banker, forsikringsselskaber, kapitalforvaltere og investeringsselskaber. Men selv virksomheder uden for EU kan blive påvirket af SFDR, enten gennem deres EU-baserede datterselskaber, ved at levere tjenester inden for EU eller på grund af et generelt pres fra markedet.

Helt konkret skal de omfattede virksomheder blandt andet:

  • informere om deres metoder til at identificere og prioritere potentielle bæredygtighedsrisici
  • tydeligt beskrive, hvordan de adresserer og håndterer de risici, der er identificeret
  • demonstrere deres engagement i at overholde adfærdskodekser for ansvarlig forretningsførelse.

Oplysningerne skal ikke kun være klare og præcise, de skal også præsenteres på både virksomhedsniveau og produktniveau. På virksomhedsniveau betyder det, at institutionerne skal offentliggøre deres overordnede tilgang til bæredygtighed, herunder deres strategier, politikker og praksis. På produktniveau skal de give detaljerede oplysninger om, hvordan bæredygtighedsfaktorer er integreret i de enkelte produkter eller tjenester, de tilbyder.